Pilar Sanmartín treballa a la clínica des de l'any 2005.
S'encarrega de la gestió administrativa de la clínica i de la recepció.